Lusk
Menu
CirclesCircleWaves

Polityka prywatności

Uczciwa i przejrzysta Polityka prywatności: postanowienia wstępne, adresy IP i użycie ciasteczek, prawa autorskie, różne.

Polityka prywatności

Dla twojej wygody przetłumaczyliśmy nasz dokument Polityka prywatności. Jeżeli jednak pojawią się jakieś nieścisłości, obowiązuje zapis angielskiego oryginału.

1. Postanowienia wstępne.

Meta IT s.r.o. to spółka zarejestrowana w Republice Czeskiej z siedzibą w Brno , Košinova 19, kod pocztowy 612 00, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Miejski Sąd w Brne, Sekcja C, 60026, numer NIP 283 05 264 (zwana dalej “my” albo "nas"), która stworzyła stronę internetową www.lusk.io (zwana dalej "Witryną") i aplikację rekrutacyjną Lusk (zwana "Aplikacją") dostępną na tej stronie.

Witryna została stworzona do użytku publicznego i zaleca się użytkownikowi dokładne zapoznanie się z Zasadami i Warunkami użytkowania oraz polityką prywatności ("Zasady i Warunki użytkowania") przed skorzystaniem ze Strony.

Korzystanie z Aplikacji i usług z nią związanych jest dostępne dla zarejestrowanych użytkownikom biznesowych i podlega warunkom, na które każdy użytkownik musi wyrazić zgodę przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji.

2. Polityka prywatności

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony twojej prywatności i zawsze ściśle przestrzegamy wymogów prawa Unii Europejskiej. Podlegamy postanowieniom czeskiej Ustawy o Ochronie Danych (Ust. Nr 101/2000). Podczas korzystania z Witryny i Aplikacji zbieramy i przetwarzamy niektóre dane użytkowników jako kontroler danych osobowych (zdefiniowany w czeskiej Ustawie o Ochronie Danych).

Jakie dane zbieramy o użytkowniku?

Dane, które przetwarzamy zbierane są podczas używania Witryny lub wypełniania formularzy na Stronie i obejmują adres e-mail użytkownika i jakiekolwiek inne dane (np. nazwisko i dane kontaktowe), które użytkownik dostarcza nam dobrowolnie i które mogą prowadzić do jego identyfikacji.

Dane dostarczane są do nas dobrowolnie. Wysłanie danych przez nasze formularze kontaktowe oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług.

Jak wykorzystujemy zebrane dane?

Zebrane dane wykorzystujemy w sposób następujący:

  1. Do skontaktowania się z użytkownikiem w celu odpowiedzi na jakiekolwiek pytania, które może mieć w związku z naszymi usługami. Zastrzegamy sobie również prawo do przechowywania korespondencji między nami a użytkownikiem przez pewien okres czasu;
  2. W celu wysyłania użytkownikowi od czasu do czasu newslettera lub wiadomości o podobnym charakterze z informacją na temat naszych produktów i usług, które mogą zainteresować użytkownika;
  3. Możemy również wysyłać do użytkownika prośby o wypełnienie ankiet, które zostaną wykorzystane do wewnętrznych badań w celu podnoszenia jakości naszych usług.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika przetwarzane są przez elektroniczne systemy informacji. Dołożyliśmy odpowiednich starań od strony organizacyjnej oraz technicznej, żeby zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z prawem i innymi zasadami, co skutkuje ochroną danych na najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Każda osoba upoważniona do wglądu w dane użytkownika jest zobowiązana do zachowania poufności przez prawo, podpisane umowy dot. ochrony danych lub przez przepisy wewnętrzne. Zastosowaliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa żeby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych użytkownika, a także ich utracie lub ujawnieniu.

Kto ma dostęp do danych osobowych użytkownika?

Dane osobowe użytkownika które przechowujemy i przetwarzamy są dostępne do wglądu dla nas oraz Czeskich organów regulacyjnych które mogą uzyskać dostęp do danych w zależności od obecnej sytuacji prawnej. Ze względu na niektóre zapisy niniejszych Warunków świadczenia usług, niektóre zadania z nich wynikające zlecamy podmiotom zewnętrznym, które mogą przetwarzać niektóre dane użytkownika. Owe zewnętrzne podmioty są zobowiązane s umowami dot. przetwarzania danych oraz podejmują wszelkie działania żeby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług.

Z kim można się skontaktować w razie pytań w kwestii zbierania i przetwarzania danych osobowych?

Użytkownik może zwrócić się z zapytaniem na temat tego, jak przetwarzamy jego dane osobowe. Jesteśmy zobowiązani niezwłocznie udzielić tych informacji i jesteśmy upoważnieni do zażądania adekwatnego wynagrodzenia za ich udzielenie.

W przypadku kiedy użytkownik stwierdzi, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, może się z nami skontaktować i zażądać wyjaśnienia i/lub zapobieżenia dalszym szkodom (np. poprawy, zablokowania lub usunięcia danych osobowych) wysyłając wiadomość e-mail lub list na poniższy adres.

Użytkownik ma również prawo skontaktować się z Biurem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail posta@uoou.cz lub listownie pod adresem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, Republika Czeska.

3. Adres IP i użycie ciasteczek

Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną i nie służą identyfikacji poszczególnych użytkowników.

Nasza Witryna wykorzystuje również tzw. ciasteczka i sygnały nawigacyjne sieci web. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe które strony internetowe mogą przesyłać do komputera lub urządzenia mobilnego kiedy po raz pierwszy odwiedzasz daną stronę. Ciasteczko pomoże naszej Witrynie rozpoznać urządzenie użytkownika przy kolejnej wizycie. Sygnały nawigacyjne to technologie przesyłające informacje z urządzenia użytkownika na serwer. Sygnały nawigacyjne mogą być wbudowane w treści online i e-maile i mogą umożliwić serwerowi odczytywać określone informacje z urządzenia. Sygnały nawigacyjne pozwalają sprawdzić, kiedy dany użytkownik wyświetla określoną treść lub określoną wiadomość e-mail, jak również adres IP urządzenia.

Ciasteczka i sygnały nawigacyjne pomagają nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Witryny i usług, przez co możemy zapewnić najwyższą jakość podczas przeglądania naszej Witryny i wciąż ją podnosić.

Niektóre podmioty zewnętrzne również mogą mieć dostęp do ciasteczek na naszej Stronie. Jak wiele innych firm, korzystamy np. z usług Google Analytics w celu monitorowania ruchu na naszej Witrynie.

Jeśli nie wyrażasz zgody na użycie ciasteczek, możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

4. Prawa własności intelektualnej

Zgodnie z Czeskim prawem autorskim (Akt nr 121/2000, poprawiony) posiadamy wszelkie prawa, tytuły prawne i udziały związane z niniejszą Witryną i Aplikacją, jak również powiązanymi z nimi usługami, które stanowią i będą stanowić naszą wyłączną własność.

Zawartość Witryny i Aplikacji może być wykorzystywana przez użytkowników tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Zabrania się kopiowania i jakiekolwiek przetwarzania technicznego ich zawartości. Zabrania się poddawania oprogramowania inżynierii wstecznej, dekompilacji lub innych prób uzyskania dostępu do naszego kodu źródłowego (a także oprogramowania lub jego części, plików, modułów, materiałów audiowizualnych i innych materiałów objętych prawem autorskim).

5. Różne

Wszystkie informacje dostępne w Witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w związku z korzystaniem z naszej WItryny.

Niniejsze Zasady i Warunki Użytkowania stanowią całkowitą umowę między nami i użytkownikiem.

Niniejsze Zasady i Warunki Użytkowania oraz sposób korzystania z Witryny przez użytkownika regulują przepisy prawa angielskiego.

Możemy uzupełnić, zmienić lub usunąć dowolną część niniejszych Zasad i Warunków Użytkowania w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie zmiany w niniejszych Zasadach i warunkach korzystania lub wszelkie zasady i warunki opublikowane w niniejszej Witrynie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania. Kontynuacja korzystania z niniejszej Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian świadczy, że użytkownik akceptuje wprowadzone zmiany.

Niniejsze Zasady i Warunki użytkowania wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2016r.

6. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania lub innych kwestii, prosimy o kontakt pod adresem mailowym hello@lusk.io lub listowny na adres Meta IT s.r.o., Táborská 31, Prague 4, 140 00 , Czech Republic.