Lusk
Menu
CirclesCircleWaves

Przewodniki

Sprawdź, jak optymalnie wykorzystać Lusk! Przewodniki, tutoriale, filmy, najlepsze plany działania. Dopiero zaczynamy, będzie więcej!

Przewodniki
Lines 1Lines 2WavesDots

Etapy rekrutacji

Lusk umożliwia ci utworzenie unikalnych etapów rekrutacji dla każdego stanowiska. Proces rekrutacji możesz podzielić na różne etapy, przez które przejdzie kandydat zanim zostanie zatrudniony lub odrzucony.

Po utworzeniu pierwszego stanowiska automatycznie powstanie pierwszy etap - Ocena. Po wysłaniu formularza aplikacji kandydaci znajdą się właśnie tutaj. Możesz dodać tyle etapów rekrutacji, ile tylko potrzebujesz.

Tworzenie etapów rekrutacji

Żeby dodać etap, kliknij przycisk Dodaj etap, który znajdziesz na pasku po lewej stronie pod Kandydatami. Wpisz nazwę etapu i kliknij Utwórz.

Create a New Stage

Zarządzanie etapami rekrutacji

Możesz zmieniać nazwę, przestawiać i usuwać etapy w sekcji Etapy rekrutacji w Ustawieniach. Możesz też w miarę potrzeby dodawać tam nowe etapy.

Manage Your Hiring Pipeline

Jeśli chcesz zmienić nazwę etapu, kliknij ikonkę edycji po prawej stronie danego etapu, wpisz nową nazwę i kliknij Zapisz.

Jeśli chcesz zmienić kolejność etapów, po prostu przeciągnij dany etap w dół lub w górę.

Jeśli chcesz usunąć etap, kliknij na ikonkę kosza na śmieci po prawej stronie etapu. Pamiętaj, że możesz usuwać tylko etapy, do których nie ma przypisanych żadnych kandydatów.