Lusk
Menu
CirclesCircleWaves

Ochrana osobních údajů

Férové a transparentní zásady ochrany osobních údajů, duševního vlastnictví, IP adresy a používání cookies.

Ochrana osobních údajů

Dokument Ochrana osobních údajů jsme pro Vás pro příjemnější čtení přeložili. V případě nesrovnalostí je rozhodující anglická verze. Děkujeme za pochopení.

1. Úvod

Meta IT s.r.o., společnost se sídlem Košinova 19, Brno, 612 00 , Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 60026, IČO 283 05 264 (dále jen „my” nebo „nás”) je provozovatelem internetových stránek s doménou www.lusk.io ( „web”) a také provozuje náborovou aplikaci nazvanou Lusk („aplikace”) , která je dostupná z webu.

Web je určen veřejnosti a žádáme Vás, abyste se jako uživatel dobře seznámil/a s těmito zásadami ochrany osobních údajů („zásady”). Používáním webu tyto zásady akceptujete.

Používání aplikace a našich služeb s ní souvisejících je určeno registrovaným komerčním subjektům a řídí se zvláštními podmínkami užití, které musí uživatelé přijmout před prvním použitím aplikace.

2. Ochrana osobních údajů

Respektujeme ochranu Vašeho soukromí a striktně dodržujeme pravidla požadovaná zákony Evropské unie. Ve vztahu k provozování webu se řídíme ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění). Pokud používáte web, některé Vaše osobní údaje mohou být námi, jakožto správci osobních údajů (viz definice v Zákoně o ochraně osobních údajů), shromažďovány a zpracovávány.

Jaké informace o Vás můžeme shromažďovat?

K osobním údajům získáme přístup, pokud používáte náš web nebo vyplníte formuláře dostupné na našem webu. Zpracovávané osobní údaje zahrnují Váš email a další údaje (např. jméno a kontaktní informace), které se rozhodnete nám poskytnout a které mohou vést k Vaší identifikaci.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně. Odesláním dat v kontaktním formuláři berete na vědomí a souhlasíte, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami.

Jakým způsobem shromážděné údaje využíváme?

Shromážděné informace používáme k následujícím účelům:

  1. Abychom Vás kontaktovali v souvislosti s řešením dotazů, které můžete mít ohledně našich služeb. Přiměřenou dobu si můžeme také ponechat záznam naší vzájemné komunikace.
  2. Abychom vám občas zaslali newsletter či obdobnou emailovou komunikaci s informací o našich produktech a službách, které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat.
  3. Můžeme Vás také požádat o účast na dotaznících, které využijeme pro naše interní potřeby, abychom vylepšili funkčnost a design našich služeb.

Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v elektronických informačních systémech. Dbáme na maximální ochranu Vašich osobních údajů. Přijali jsme proto příslušná technická a organizační opatření, abychom zajistili ochranu dat v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy. Všechny subjekty, které mají přístupová oprávnění k Vašim osobním údajům, jsou zákony, smlouvami o zpracování osobních údajů nebo našimi vnitřními předpisy zavázány k důvěrnému nakládání s Vašimi daty. Přijali jsme také příslušná bezpečnostní opatření, abychom v maximální míře zabránili neoprávněnému přístupu k Vašim údajům, jejich ztrátě či zveřejnění.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

K údajům, které o Vás uchováváme a zpracováváme, máme přístup pouze my a případně české státní či regulatorní orgány, které mohou mít k datům přístup v souladu s platnou legislativou. K zajištění některých úkonů, vždy v souladu s účelem definovaném v těchto podmínkách (viz výše), můžeme využívat služby třetích stran, které mohou zpracovávat některé z námi spravovaných Vašich osobních údajů. Tyto třetí strany jsou vázány smlouvami o zpracování osobních údajů a přijímáme veškerá dostupná opatření, abychom zajistili bezpečnost Vašich dat v souladu s těmito zásadami.

Na koho se můžete obrátit s dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů?

Máte právo požadovat informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Jsme povinni Vám požadovanou informaci poskytnout bez zbytečného odkladu a jsme oprávněni požadovat za její poskytnutí přiměřenou kompenzaci.

Pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena, můžete nás kontaktovat a požádat o vysvětlení, případně o nápravu stavu, zejména zamezením přístupu k Vaši osobním údajům, jejich opravě, doplnění nebo odstranění. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím emailu nebo dopisem na níže uvedenou adresu.

Také máte právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů prostřednictvím emailu posta@uoou.cz nebo poštou na adresu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

3. IP adresy a používání cookies

Za účelem systémové administrace můžeme shromažďovat informace o Vašem počítači, včetně IP adresy, verze operačního systému nebo typu internetového prohlížeče. Tyto údaje jsou využívány ke statistickým účelům, abychom lépe porozuměli chování našich uživatelů, a nejsou zamýšleny k identifikaci jednotlivých uživatelů.

Na našem webu také používáme tzv. soubory cookie a beacony. Cookie jsou malé textové soubory, které mohou být nahrány do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při první návštěvě webové stránky. Cookie nám umožní rozpoznat Vaše zařízení při Vaší příští návštěvě. Beacony (nebo tzv. „pixely“) jsou technologie, které přenášejí informaci z Vašeho zařízení na server. Beacony mohou být zakomponovány do online obsahu nebo v emailech a umožňují serveru dozvědět se určité informace o Vašem zařízení. Beacony umožňují zjistit, zda a kdy byl zobrazen příslušný obsah nebo přečten email, a také IP adresu Vašeho zařízení.

Soubory cookie a beacony nám umožňují lépe porozumět chování návštěvníků našeho webu a způsobům, jakými jsou náš web a naše služby využívány, abychom zpříjemnili Vaše návštěvy webu a vylepšili naše služby.

Na našem webu můžeme také umísťovat soubory cookie třetích stran. Například, stejně jako mnoho dalších společností, využíváme Google Analytics k monitorování provozu na našem webu.

Pokud si nepřejete využívat soubory cookies, můžete je deaktivovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

4. Ochrana duševního vlastnictví

V souladu s ustanoveními autorského zákona (č. 121/2000 Sb., v pozdějším znění) jsme výlučnými vlastníky veškerých práv k tomuto webu, aplikaci a souvisejícím službám a veškerého duševního vlastnictví a ochranných známek s nimi spojených.

Web můžete využívat pouze ke svým osobním účelům a nesmíte jeho obsah kopírovat, dále šířit či jej jinak technicky zpracovávat. Nesmíte také zpětně sestrojit, zkompilovat či jinak sestavit náš software nebo kterékoliv jeho komponenty, soubory, moduly, audio-vizuální obsah a související chráněné materiály.

5. Různé

Veškeré informace na tomto webu jsou pouze informativního charakteru.

Neneseme žádnou zodpovědnost za případnou újmu či škody, které mohou uživatelé webu utrpět v souvislosti s využíváním webu.

Tyto podmínky jsou úplnou dohodou mezi námi a uživateli.

Tyto podmínky jsou sestaveny a řídí se anglickým právem.

Máme právo tyto podmínky kdykoliv jednostranně modifikovat. Změny, které případně provedeme v budoucnu, Vám oznámíme prostřednictvím tohoto webu. Pokud budete pokračovat ve využívání webu, vyjádříte tím Váš souhlas s takovými modifikovanými podmínkami.

Tyto podmínky jsou platné od 1. února 2016.

6. Kontaktní údaje

Veškeré otázky, náměty a požadavky související s těmito podmínkami směřujte elektronicky na emailovou adresu hello@lusk.io nebo nám je zašlete poštou na adresu Meta IT s.r.o., Táborská 31, Prague 4, 140 00 , Česká republika.