Lusk
Menu
CirclesCircleWaves

Rady a návody

Dostaňte z Lusku maximum! Návody, tipy a triky, videa, doporučení. Právě jsme začali a těšit se můžete na mnohem víc.

Rady a návody
Lines 1Lines 2WavesDots

Karta kandidáta

Ke každému kandidátovi, který se nachází ve Vaší organizaci, je vytvořena Karta kandidáta. Je to místo, kde se shromažďuje vše, co se kandidáta týká.

Kartu kandidáta můžete rozbalit nebo sbalit kliknutím na libovolné místo v poli se jménem kandidáta. Když je karta kandidáta zavřená, je zobrazena bíle a Vy můžete vidět fotografii kandidáta, jeho jméno a poslední aktivitu, která byla v kartě provedena.

The Candidate Bar

Je-li karta kandidáta otevřená, uvidíte na pravé straně dvě ikony a rozbalovací menu (tři svislé tečky).

The Drop-Down Menu

Akce / Činnosti

Přesunutí

Klikněte na ikonu šipky nebo na Přesunout v třítečkovém menu a přesuňte kandidáta mezi jednotlivými koly. Lusk Vám automaticky nabídne následující kolo náborového procesu, ale Vy si můžete zvolit libovolné kolo, do kterého chcete kandidáta přesunout.

Move a Candidate Between Stages

Zamítnutí / Zrušení zamítnutí

Poté, co jste zjistili, že kandidát je pro pozici nevhodný, je čas ho zamítnout. To můžete udělat buď kliknutím na ikonu křížku X vpravo vedle jména kandidáta nebo zvolením možnosti Zamítnout v nabídce třítečkového menu. Volbu potvrdíte kliknutím na tlačítko Zamítnout v zobrazeném okně. Kandidát nebude o zamítnutí automaticky informován. Využijte proto možnosti a pošlete mu email přímo z Lusku. Nenechávejte své kandidáty v nevědomosti, chtějí vědět i to, že nebyli přijati.

Decline a Candidate

Všechny kandidáty, kteří byli v konkrétní pozici zamítnuti naleznete v sekci 'Zamítnuti' vlevo pod Průběhem náborového procesu.

The 'Declined' Section

V případě, že jste omylem zamítli špatného kandidáta nebo jste své rozhodnutí přehodnotili, můžete to změnit kliknutím na třítečkové menu a volbou možnosti Zrušit zamítnutí. Kandidát se znovu objeví v kole, ze kterého byl předtím zamítnut.

Revert-Decline a Candidate

Přijetí / Zrušení přijetí

Rozhodnete-li se přijmout nového člena týmu (vzrušující, však?!), zvolte v nabídce třítečkového menu možnost Přijmout.

Hire a Candidate

Kandidát bude přesunut do sekce Přijati, vlevo pod Průběhem náborového procesu.

The 'Hired' Section

Jestliže došlo ke změně plánu a potřebujete vrátit kandidáta ze stavu přijato zpět, jděte na třítečkové menu a zvolte možnost Zrušit přijetí. Kandidáta opět naleznete v kole, ze kterého byl původně přijat.

Revert-Hire a Candidate

Zrušení přiřazení / Přiřazení k pozici

Následující aktivitou v třítečkovém menu je Zrušení přiřazení k pozici. Tuto volbu použijete v případě, že jste kandidáta přiřadili ke špatné pozici nebo jste se s ostatními členy týmu dohodli, že se kandidát lépe hodí na pozici jinou.

Poté, co v dialogovém menu kliknete na tlačítko Zrušit přiřazení, naleznete kandidáta v Databázi kandidátů a v ostatních pozicích, ke kterým byl kandidát přiřazen.

Unassign a Candidate from a Position

V Lusku může být kandidát přiřazen k několika pracovním pozicím najednou. Chcete-li přiřadit kandidáta k další pozici, klikněte na tlačítko V (X) POZICI (ÍCH). To naleznete vpravo pod lištou se jménem kandidáta. Klikněte na Přiřadit k pozici.

Assign a Candidate to a Position

V okně vyberete pozici, ke které chcete kandidáta přiřadit, a také kolo náborového procesu, do kterého ho posunete. Automaticky se nabídne 1. kolo, ale vybrat můžete jakékoliv další. Volbu potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit.

Select a Stage when Assigning Candidates

Chcete-li přecházet mezi jednotlivými pozicemi, ke kterým je kandidát přiřazen, klikněte na tlačítko V (X) POZICI (ÍCH) a vyberte pozici, do které chcete přejít.

Switch Between the Candidate's Positions

Notifikace

U každého kandidáta si můžete nastavit, zda chcete být o aktivitě na jeho kartě informován, nebo ne. Využijte třítečkové menu k zapnutí nebo vypnutí zasílání notifikací.

Toggle Notifications

Editování profilu kandidáta

Jestliže chcete upravit jméno nebo emailovou adresu kandidáta, v třítečkovém menu zvolte možnost Editovat, proveďte příslušné změny a klikněte na tlačítko Uložit. Dbejte, aby vložená emailová adresa byla správná, jedině tak mohou být emaily z Lusku úspěšně doručeny.

Edit a Candidate's Profile

Smazání kandidáta

Poslední v nabídce třítečkového menu je možnost Smazat. Upozorňujeme, že akce Smazat kandidáta je nevratná. Jestliže smažete kandidáta, smažete také všechny poznámky, dokumenty, aktivity a emailovou komunikaci.

Delete a Candidate

Nástěnka & Emaily

Pod jménem kandidáta najdete dvě záložky - Nástěnku a Emaily.

Nástěnka

Nástěnka je místo, kde Vy i Váš tým můžete psát poznámky, vkládat komentáře a nahrávat dokumenty. V časové ose jsou zde také zaznamenány veškeré aktivity s kandidátem. Nástěnku můžete považovat za řídící centrum spolupráce s Vaším náborovým týmem v Lusku.

Poznámky a komentáře

Začněte sdílet Vaše myšlenky a názory na kandidáta psaním Poznámek. Je to jednoduché: stačí kliknout do pole 'Napsat poznámku…' a začít psát.

Write a Note

Předtím, než poznámku uložíte, zkontrolujte její viditelnost. Ta je standardně nastavena pro celý náborový tým konkrétní pozice. To ostatně platí pro všechny položky vytvořené v kartě kandidáta - poznámky, dokumenty, emaily a veškeré aktivity. Pokud si myslíte, že je vhodné, aby vloženou poznámku (a případné komentáře) viděl každý ve Vaší organizaci, změňte nastavení viditelnosti na Všichni v organizaci a uložte.

Change the Note's Visibility

Je možné, že kandidát k němuž vytváříte poznámku, je přiřazen k několika pracovním pozicím a Vy budete chtít poznámku sdílet i se členy náborových týmů u těchto pozic. V tom případě vyberte pozice, u kterých chcete, aby poznámka byla viditelná.

Share with Hiring Teams

Jakmile poznámku uložíte, každý člen náborového týmu může reagovat vložením komentáře a vyjádřit tak svůj názor. Tímto způsobem je velice jednoduché dávat a dostávat okamžitou zpětnou vazbu a přijímat tak rozhodnutí efektivně bez zbytečných odkladů.

Replying to Comments

Možná jste si všimli, že za každou poznámkou můžete vidět, kdo ji vytvořil, kdy a komu se zobrazuje. To je fajn, ne? Také u komentářů je uvedeno, kdo a kdy je vytvořil. Viditelnost komentářů se řídí viditelností poznámek. Tzn., kdo vidí poznámku, vidí i komentáře.

Dokumenty

Na Nástěnku můžete nahrát jakýkoliv typ dokumentu. Naleznete zde také veškeré dokumenty, které kandidát připojil k Přihlašovacímu formuláři na pozici.

Chcete-li nahrát dokument, klikněte na ikonu Vložit dokument vpravo od pole 'Napsat poznámku...'.

The Document Icon

Vyberte příslušný dokument z Vašeho počítače, Google Drive nebo Dropboxu. Stejně jako u poznámek můžete nastavit viditelnost dokumentu. Potom klikněte na tlačítko Nahrát.

Change a Document's Visibility

Nyní dokument vidíte na časové ose, můžete si ho prohlížet a vkládat k němu komentáře.

View, Download, Share and Comment on Documents

Dokument je také možné stáhnout. Stačí kliknout na třítečkové menu vpravo a zvolit možnost Stáhnout. Stejně jako u vložených poznámek, můžete vidět, kdo a kdy dokument stáhnul a kdo jej vidí. Už tomu přicházíte na kloub?

Aktivity

Již jste si mohli všimnout několika různých aktivit, které se objevují na Nástěnce. Jakmile provedete s kandidátem jakoukoliv aktivitu, ta je okamžitě zaznamenána na Nástěnce, včetně informace, kdo aktivitu provedl, kdy a komu se zobrazuje. Díky těmto záznamům máte přehled o pohybu kandidáta náborovým procesem.

Actions

TIP: Jestliže máte zapnuté zasílání notifikací, budete emailem informováni o každé aktivitě, která bude na úrovni kandidáta provedena. Budete stále v obraze, kdykoliv se něco nového stane nebo změní.

Emaily

Emaily jsou místem, odkud můžete psát Vašim kandidátům a kde také naleznete jejich odpovědi. Je to vlastně společná emailová schránka pro Vás a Váš náborový tým. Už žádné hledání emailů ve Vaší soukromé schránce a jejich přeposílání ostatním členům týmu. Všichni tak budete vědět, co se děje. Paráda.

A teď pojďme napsat email. Přejděte na záložku Emaily, klikněte do pole 'Nová emailová konverzace s…' a napište zprávu. Poté ještě nastavte viditelnost (komu se email zobrazí) a odešlete. Abyste zrychlili Vaši práci, můžete si vytvořit emailové šablony.

Emails & Visibility

Jediné, co teď musíte udělat, je čekat, až Vám kandidát odpoví. Jestliže máte zapnuté zasílání notifikací, nemusíte emaily neustále kontrolovat. Lusk Vás bude informovat emailem do Vaší osobní schránky, jakmile kandidát odpoví.

Klikněte na Odpovědět, pokud chcete reagovat na příchozí email od Vašeho kandidáta. Zároveň uvidíte, jak Lusk seskupuje Vaše emaily do konverzací.

Reply to Emails

Správa datových položek

Všechny datové položky v kartě kandidáta - poznámky, dokumenty, aktivity a emaily mají vlastní třítečkové menu, pomocí kterého můžete upravovat viditelnost položek, nebo je smazat. Dávejte pozor než položku smažete, protože tato akce je nevratná. Pro dokumenty zde naleznete i volbu Stáhnout.

Managing Data Items