Lusk
Menu
CirclesCircleWaves

Případové studie

Přečtěte si zkušenosti našich klientů s Luskem

Případové studie
Lines 1Lines 2WavesDots

Díky videodotazníkům si Hope College vybírá do svého stipendijního programu ty nejlepší uchazeče

Hope College je univerzita se zaměřením na humanitní obory, která se nachází na břehu Michiganského jezera a navštěvuje ji 3 300 studentů. Jejím cílem je připravit je na život a prospěšnou práci v globální společnosti. Každý rok udělují 2 studentům z rozvojových zemí 4leté stipendium – jednomu hradí celé školné a druhému kromě toho také životní náklady.

Hope College

Co pro Vás bylo při výběru uchazečů o tato stipendia nejtěžší?

„Než jsme objevili videodotazníky, zakládalo se naše výběrové řízení na akademickém resumé, prospěšných aktivitách, esejích a referencích žadatelů. Sice to nebylo špatné, ale nedozvěděli jsme se nic o osobnostech, které se za těmi slovy skrývaly.

Jak někoho vybrat z 200 kandidátů, kteří jsou téměř všichni vynikající a inteligentní studenti, všichni by si stipendium zasloužili a vítězem by mohl být kdokoli z nich?“ povzdechne si Gary.

Co videodotazníky změnily?

„Když někoho slyšíte, jak vysvětluje svoje myšlenky, porozumíte mu lépe než z písemného projevu. Pořekadlo, že obrázek vydá za tisíc slov, platí u videa ještě v mnohonásobně vyšší míře. Je neuvěřitelné, jak ti mladí lidé před Vámi ve videu ožijí!“ nadšeně líčí Gary. „Díky videodotazníkům získáváme dobrý přehled o jejich vášni a zájmu o druhé lidi a o jejich touze být prospěšní.

Největším přínosem videodotazníků pro nás je, že vidíme upřímnost a skutečný charakter žadatelů.“

„Snažíme se nyní uplatnit tuto technologii i v dalších oblastech našeho přijímacího postupu a nevidím důvod, proč bychom hledali jiného poskytovatele těchto služeb. Lusk rychle reaguje na naše požadavky a dotazy a naši uchazeči nemají s jeho videodotazníky žádné problémy. Takže je to situace win-win.“

Gary nám na závěr řekl: „Díky videodotazníkům můžeme lépe vybírat ty mladé lidi, kteří mají skutečně potenciál změnit svět. A to je naším cílem.“