Lusk
Menu
CirclesCircleWaves

Případové studie

Přečtěte si zkušenosti našich klientů s Luskem

Případové studie
Lines 1Lines 2WavesDots

bTV snížila díky videodotazníkům náklady na recruitment

bTV Media Group je oblíbená a uznávaná bulharská společnost, která poskytuje jedinečnou pestrou kombinaci nejrůznějších televizních kanálů, internetových stránek a rozhlasových stanic. Jsou považováni za oblíbeného zaměstnavatele, takže na většinu pozic, které inzerují, dostávají mnoho přihlášek od širokého spektra kandidátů.

bTV

Jak jste videodotazníky začlenili do vašeho náborového procesu?

„Využíváme je několika způsoby,“ vysvětluje nám Maria.

„Videodotazníky nám pomáhají při úvodním screeningu a také nahrazují první osobní pohovor. Otázkami si ověříme odborné znalosti kandidátů v dané oblasti, abychom si byli jisti, že si na pohovor pozveme jen ty nejkvalifikovanější kandidáty.“

Jaké výhody Vám videodotazníky přinesly?

„Když jsme videodotazníky zavedli do našeho náborového procesu, snížily se nám náklady na recruitment jedné osoby.

Navíc můžeme nahrané videodotazníky sdílet, a zapojit tak do rozhodovacího procesu více dotčených osob. Manažeři jsou také do tohoto procesu zapojeni mnohem dříve a zároveň jim to ale zabere mnohem méně času,“ shrnula Maria přínos videodotazníků.