Lusk
Menu
CirclesCircleWaves

Przewodniki

Sprawdź, jak optymalnie wykorzystać Lusk! Przewodniki, tutoriale, filmy, najlepsze plany działania. Dopiero zaczynamy, będzie więcej!

Przewodniki
Lines 1Lines 2WavesDots

Łączenie kolumn arkusza kalkulacyjnego

Może się zdarzyć, że do importowania kandydatów do Lusk zechcesz użyć istniejącego już arkusza, ale twoje dane nie będą dostosowane do wymogów formatowania Lusk.

Częstym problemem jest posiadanie oddzielnych kolumn dla imienia i nazwiska (Lusk wymaga pojedynczej kolumny o nazwie “Name”) lub dla numeru telefonu domowego i komórkowego (Lusk wymaga pojedynczej kolumny o nazwie “Phone”, gdzie poszczególne numery oddzielone są średnikiem).

Choć można ręcznie przekonwertować taki plik, byłoby to bardzo kłopotliwe przy większej liczbie kandydatów. Na szczęście wszystkie programy do edycji arkuszy kalkulacyjnych (Excel, Google Docs, etc...) obsługują funkcję łączenia danych przy pomocy operatora “&” (zwanego operatorem konkatenacji).

Rozważając scenariusz, w którym chcesz połączyć kolumny z imieniem i nazwiskiem w jedną kolumnę “Name” działa to następująco:

  1. Otwórz swój plik. Google Docs file

  2. Dodaj nową kolumnę do arkusza i użyj “Name” jako jej nagłówka. Add New Column

  3. Wpisz =B2 & " " & C2 w komórkę A2. Brana jest wartość z B2, łączona (znakiem & ) ze spacją (" ") i łączona (znów przy użyciu &) z wartością komórki C2. Być może będziesz musiał zmienić zakres komórek (B2, C2) żeby dopasować je dokładnie do struktury swojego arkusza. Concatenate formula

  4. Zastosuj to do wszystkich komórek w kolumnie Name. Fill Handle

  5. Eksportuj swój plik do CSV. Zobacz Importowanie kandydatów z pliku żeby dowiedzieć się więcej o opcjach eksportu.

  6. Importuj swój plik CSV. Lusk zauważy, że masz dodatkowe kolumny w pliku (np. z imieniem i nazwiskiem) i wyświetli się ostrzeżenie. W tym konkretnym przypadku jest to zamierzone i możesz je zignorować.

Dowiedz się więcej