Lusk
Menu
CirclesCircleWaves

Případové studie

Přečtěte si zkušenosti našich klientů s Luskem

Případové studie
Lines 1Lines 2WavesDots

Ve Vivacom zvyšují videodotazníky rychlost i kvalitu náboru

Vivacom je největším telekomunikačním operátorem v Bulharsku a je také první společností v zemi, která do svého náborového procesu zavedla videodotazníky. Využívá je ke screeningu uchazečů o celou řadu technických, administrativních i obchodních pozic.

Vivacom

Jak se váš náborový proces změnil, když jste začali používat videodotazníky?

„V průměru nám na každou z těchto pozic přijde více než 50 přihlášek. Než jsme zavedli videodotazníky, tak jsme prováděli telefonický pohovor s 12 nebo 13 uchazeči a 7 až 8 z nich jsme pozvali k osobnímu pohovoru.

Nyní po prvním protřídění CV zveme 10 až 12 uchazečů, aby nahráli videodotazník, a 3 až 4 z nich poté na pohovor.

Zdůrazňujeme, že videodotazníky nenahrazují osobní pohovor, ale že jde o novou součást našeho náborového procesu. Většinu kandidátů to překvapí, ale spíše příjemně, protože takovéto inovace od Vivacomu očekávají,“ říká Gergana.

Jaký mají videodotazníky dopad na celkové výsledky vašeho recruitmentu?

„Dotazník zkoumá především technickou odbornost, takže se do dalšího kola dostanou pouze kvalitnější kandidáti.

Nejlepší videodotazníky také sdílíme s manažery, protože to urychluje rozhodování a může se k nim vyjádřit více lidí. To znamená, že můžeme na osobní pohovor s klidem pozvat nižší počet kandidátů, kteří jsou ale lépe připraveni,“ dodává Gergana.